گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم

نوامبر 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم بسته هستند)

گارگاه نقد و بررسی کتاب جغرافیا پایه دوازدهم با حضور دکتر پودینه و خانم هدایتی در گروه استان برگزار گردید.

فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه بسته هستند)

جغرافیای ایران–پایه دهم–۱۳۹۷

جغرافیای ۲-پایه یازدهم-۱۳۹۷ 

جغرافیای ۳-پایه دوازدهم ۱۳۹۷

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳ بسته هستند)

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲- پایه یازدهم

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۳-پایه دوازدهم

مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷ بسته هستند)

جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای ۳

اکتبر 16th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای ۳ بسته هستند)

جزوه پرسش وپاسخ جغرافیای۳-پایه دوازدهم–کل کتاب 

نمونه های منتخب جشنواره بازی های بومی و محلی استان

فوریه 27th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه های منتخب جشنواره بازی های بومی و محلی استان بسته هستند)

gashnvareh

کارگاه آموزشی تغییر اقلیم با حضور دکتر حمیدیان

فوریه 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی تغییر اقلیم با حضور دکتر حمیدیان بسته هستند)

تغییر اقلیم :مدرس دکتر حمیدیان ( کارگاه آموزشی استان)

فوریه 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تغییر اقلیم :مدرس دکتر حمیدیان ( کارگاه آموزشی استان) بسته هستند)

تغییر اقلیم ۱۳۹۶ بهمن ماه

کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی

ژانویه 16th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی بسته هستند)

کارگاه_نظارت_بالینی_و_راهنمایی_آموزشی

نقد و بررسی نواحی فرهنگی

نوامبر 21st, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی نواحی فرهنگی بسته هستند)

تحلیل_و_پیشنهادی_در_باره_درس_ششم

پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط

نوامبر 11th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط بسته هستند)

پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط-درس ۱تا ۷_۲

فرایند کلاس معکوس

نوامبر 7th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرایند کلاس معکوس بسته هستند)

class

بررسی وضع انرژی های نو در ایران

اکتبر 31st, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بررسی وضع انرژی های نو در ایران بسته هستند)

بررسی وضع انرژیهای نو در ایران

شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان

اکتبر 31st, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان بسته هستند)

شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان

کلیپ شور شدن آب های زیر زمینی

اکتبر 24th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کلیپ شور شدن آب های زیر زمینی بسته هستند)

برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی جغرافیای یازدهم

اکتبر 24th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی جغرافیای یازدهم بسته هستند)

جلسه گروه استان با حضور دکتر شایان مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان با محوریت نقد و بررسی نواحی فرهنگی با حضور همکاران عزیز برگزار گردید.

جزوه برنامه درس ملی

اکتبر 17th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه برنامه درس ملی بسته هستند)

BarnameDarsiMelli139112

جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای یازدهم

اکتبر 17th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای یازدهم بسته هستند)

جزوه جغرافیای ۲-پایه یازدهم

جزوه سئوال و پاسخ کتاب جغرافیای ایران ۹۶-۹۷

اکتبر 10th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه سئوال و پاسخ کتاب جغرافیای ایران ۹۶-۹۷ بسته هستند)

سوالات تشریحی و تستی کل جغرافیای ایران پایه دهم_۲

پاسخ فعالیت های جغرافیای یازدهم

اکتبر 10th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ فعالیت های جغرافیای یازدهم بسته هستند)

برای دریافت پاسخ فعالیت های جغرافیای پایه یازدهم کلیک کنید