کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی

فوریه 5th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده

کارگاه آموزشی نظارت بالینی در تاریخ ۱۱/۷ با تدریس خانم راشکی برگزار شد.

فایل نظارت را دریافت نمایید

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.