بارم بندی دروس نظری متوسطه دوم

نوامبر 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دروس نظری متوسطه دوم بسته هستند)

بارم بندی دروس دهم ۹۸-۹۷

بارم بندی دروس یازدهم ۹۸-۹۷

بارم بندی دروس دوازدهم ۹۸-۹۷

گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم

نوامبر 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم بسته هستند)

گارگاه نقد و بررسی کتاب جغرافیا پایه دوازدهم با حضور دکتر پودینه و خانم هدایتی در گروه استان برگزار گردید.

فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه بسته هستند)

جغرافیای ایران–پایه دهم–۱۳۹۷

جغرافیای ۲-پایه یازدهم-۱۳۹۷ 

جغرافیای ۳-پایه دوازدهم ۱۳۹۷

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳ بسته هستند)

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲- پایه یازدهم

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۳-پایه دوازدهم

مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷

اکتبر 23rd, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷ بسته هستند)