تقسیم بندی استانی تدریس کتاب های جغرافیای

نوامبر 24th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تقسیم بندی استانی تدریس کتاب های جغرافیای بسته هستند)

تقسیم بندی دروس جغرافیا

وبینار آموزشی کلاس معکوس

نوامبر 24th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای وبینار آموزشی کلاس معکوس بسته هستند)

شیوه نامه و زمان برگزاری وبینار های گروه جغرافیای استان

نوامبر 24th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه و زمان برگزاری وبینار های گروه جغرافیای استان بسته هستند)

درسنامه درس هشتم جغرافیای ۲

اکتبر 27th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای درسنامه درس هشتم جغرافیای ۲ بسته هستند)

درسنامه درس هشتم جغرافیای ۲ پایه یازدهم

درسنامه درس هفتم جغرافیای ایران

اکتبر 27th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای درسنامه درس هفتم جغرافیای ایران بسته هستند)

درس نامه درس هفتم پایه دهم 

فیلم تدریس درس اول جغرافیای ۳

اکتبر 13th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم تدریس درس اول جغرافیای ۳ بسته هستند)

تدریس قسمت اول درس اول جغرافیای ۳- خانم یوسفی

تدریس قسمت دوم درس اول جغرافیای ۳- خانم یوسفی

محتوای آموزشی اختلاف ساعت جهانی

اکتبر 13th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای محتوای آموزشی اختلاف ساعت جهانی بسته هستند)

محتوای اموزشی اختلاف ساعت جهانی

درسنامه درس چهارم جغرافیای ایران

اکتبر 13th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای درسنامه درس چهارم جغرافیای ایران بسته هستند)

درسنامه درس چهارم جغرافیای ایران

راهنمای تولید محتوای نوشتاری ( درسنامه)

اکتبر 6th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای تولید محتوای نوشتاری ( درسنامه) بسته هستند)

راهنمای تولید محتوای نوشتاری ( درسنامه)

برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

سپتامبر 29th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ بسته هستند)

برنامه عملیاتی جغرافیا ۹۹-۱۴۰۰

مشخصات و ایام فعالیت اعضای گروه

سپتامبر 15th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مشخصات و ایام فعالیت اعضای گروه بسته هستند)

سپتامبر 8th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

متن تبریک بازگشایی مدارس و تصاویر آغاز سال تحصیلی جدید

پاور پوینت دروس استان شناسی

می 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاور پوینت دروس استان شناسی بسته هستند)

پاور استان شناسی

وبینار ژئوپلتیک ایران

ژانویه 30th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای وبینار ژئوپلتیک ایران بسته هستند)

وبینار ژئوپلتیک

شیوه نامه شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری

ژانویه 30th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری بسته هستند)

شیوه نامه جشنواره ۱۶

راهنمای برنامه درس ملی

نوامبر 26th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درس ملی بسته هستند)

برنامه-درس-ملی

جزوه پرسش و پاسخ کتاب انسان و محیط زیست

نوامبر 26th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه پرسش و پاسخ کتاب انسان و محیط زیست بسته هستند)

جزوه پرسش وپاسخ کتاب انسان ومحیط

همایش ملی آب

نوامبر 5th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای همایش ملی آب بسته هستند)

جزوه آموزشی کتاب جغرافیای ۳

اکتبر 31st, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه آموزشی کتاب جغرافیای ۳ بسته هستند)

جزوه آموزشی جغرافیای۳-پایه دوازدهم-۱۳۹۸

جزوه آموزشی کتاب جغرافیای یازدهم

اکتبر 31st, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه آموزشی کتاب جغرافیای یازدهم بسته هستند)

جزوه آموزشی جغرافیای یازدهم۱۳۹۸