بارم بندی دروس پایه دوازدهم

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دروس پایه دوازدهم بسته هستند)

بارم بندی کتاب های پایه دوازدهم

گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب جغرافیای دوازدهم بسته هستند)

گارگاه نقد و بررسی کتاب جغرافیا پایه دوازدهم با حضور دکتر پودینه و خانم هدایتی در گروه استان برگزار گردید.

فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل PDF کتاب های جغرافیای دوره دوم متوسطه بسته هستند)

جغرافیای ایران–پایه دهم–۱۳۹۷

جغرافیای ۲-پایه یازدهم-۱۳۹۷ 

جغرافیای ۳-پایه دوازدهم ۱۳۹۷

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ و ۳ بسته هستند)

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲- پایه یازدهم

پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۳-پایه دوازدهم

مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مسابقات گروه جغرافیا در سال ۹۸-۹۷ بسته هستند)

جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای ۳

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه پرسش و پاسخ جغرافیای ۳ بسته هستند)

جزوه پرسش وپاسخ جغرافیای۳-پایه دوازدهم–کل کتاب 

برنامه عملیاتی گروه جغرافیای استان ۹۸-۹۷

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی گروه جغرافیای استان ۹۸-۹۷ بسته هستند)

برنامه عملیاتی گروه جغرافیای استان سیستان و بلوچستان در ۹۸- ۹۷

روز فعالیت اعضای گروه

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای روز فعالیت اعضای گروه بسته هستند)

تبریک نیمه شعبان و هفته معلم

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبریک نیمه شعبان و هفته معلم بسته هستند)

نتیجه تصویری برای تصویر نیمه شعبان

 

نمونه های منتخب جشنواره بازی های بومی و محلی استان

اسفند ۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه های منتخب جشنواره بازی های بومی و محلی استان بسته هستند)

gashnvareh

کارگاه آموزشی تغییر اقلیم با حضور دکتر حمیدیان

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی تغییر اقلیم با حضور دکتر حمیدیان بسته هستند)

تغییر اقلیم :مدرس دکتر حمیدیان ( کارگاه آموزشی استان)

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تغییر اقلیم :مدرس دکتر حمیدیان ( کارگاه آموزشی استان) بسته هستند)

تغییر اقلیم ۱۳۹۶ بهمن ماه

کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی

دی ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی بسته هستند)

کارگاه_نظارت_بالینی_و_راهنمایی_آموزشی

شیوه نامه چهاردهمین جشنواره الگوه های تدریس برتر دوره متوسطه نظری

دی ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه چهاردهمین جشنواره الگوه های تدریس برتر دوره متوسطه نظری بسته هستند)

sheva nama

بخشنامه چهاردهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری

دی ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه چهاردهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری بسته هستند)

الگوهای برتر تدریس-۱

بارم دروس سال یازدهم

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم دروس سال یازدهم بسته هستند)

barom

نقد و بررسی نواحی فرهنگی

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی نواحی فرهنگی بسته هستند)

تحلیل_و_پیشنهادی_در_باره_درس_ششم

پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط

آبان ۲۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط بسته هستند)

پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط-درس ۱تا ۷_۲

فرایند کلاس معکوس

آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرایند کلاس معکوس بسته هستند)

class

بررسی وضع انرژی های نو در ایران

آبان ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی جغرافیا در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بررسی وضع انرژی های نو در ایران بسته هستند)

بررسی وضع انرژیهای نو در ایران